ฟาร์มสาธิตสามารถช่วยปฏิวัติการเกษตรในแอฟริกาได้

ฟาร์มสาธิตสามารถช่วยปฏิวัติการเกษตรในแอฟริกาได้

ฟาร์มที่ใช้สอนเทคนิคและเทคโนโลยีการเกษตร หรือที่เรียกว่าฟาร์มสาธิตเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สามารถช่วยเร่งการนำนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงเกมมาใช้ เกษตรกรสามารถเรียนรู้วิธีใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ต้องทำในฟาร์มของตน ฟาร์มสาธิตใช้เพื่อสอนเทคนิคและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ แสดงพืชผลใหม่หรือปรับปรุง พวกเขายังทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับการวิจัยและทดสอบวิธีการใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับวิธีการดั้งเดิม

ขนาดของพวกเขาอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ฟาร์มขนาดเล็ก

ไปจนถึงขนาดใหญ่ ฟาร์มสาธิตอาจมีพืชผลและพันธุ์พืชที่แตกต่างกัน พันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์ปีก การบำบัดปุ๋ยหรือเทคโนโลยี เช่น การให้น้ำแบบหยด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังทดสอบหรือจัดแสดง พวกเขามักเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยของรัฐหรือเอกชน อุตสาหกรรมเอกชนหรือการเกษตรที่มุ่งเน้นสตาร์ทอัพและองค์กรพัฒนาเอกชน

ความสำคัญของฟาร์มสาธิตได้รับ การยอมรับเป็นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่แล้วโดยนักเกษตรSeaman Knapp เขาเชื่อในปรัชญาของการสอนผ่านการสาธิต เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของฟาร์มสาธิตที่ใช้กันทั่วโลกในประเทศต่างๆ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา อิสราเอล กานา และไนจีเรีย

แต่ฟาร์มสาธิตมีศักยภาพที่จะทำได้มากกว่านี้ ยังมีน้อยเกินไปในแอฟริกา หากได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ พวกมันสามารถช่วยปฏิวัติการเกษตรของแอฟริกาได้ พวกเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ยืดเยื้อที่สุดของแอฟริการวมถึงดินที่เสื่อมโทรมหรือการใช้เทคโนโลยีการชลประทานในระดับต่ำ

พวกเขายังสามารถช่วยในการยอมรับแนวคิดใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการเกษตร รวมถึงการเกษตรแบบแม่นยำ – ระบบการจัดการฟาร์มที่รับรองว่าดินและพืชผลได้รับสิ่งที่ต้องการสำหรับการเติบโตและผลผลิตที่เหมาะสม หรือเกษตรเชิงอนุรักษ์คือ ระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการที่เชื่อมโยงกัน การรบกวนดินน้อยที่สุด การปลูกพืชแบบผสมผสานและหมุนเวียน และทำให้ดินปกคลุมมากที่สุด เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้ให้ทุนแก่ฟาร์มสาธิตทั่วทั้งรัฐเพื่อแสดงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของดินและการเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชที่เกี่ยวข้อง

ในอิสราเอล ศูนย์เพื่อการ พัฒนาการเกษตรได้ฝึกอบรมผู้คนกว่า 270,000 คนจาก 132 ประเทศในหลักสูตรต่างๆ โดย 70% ใช้ฟาร์มเกษตร

นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในทวีปนี้ ในไนจีเรียบริษัท

ปุ๋ยแห่งหนึ่งมีฟาร์มสาธิตกว่า 3,000 แห่งที่ใช้จัดแสดงและสอนเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการทำฟาร์มสมัยใหม่

ในประเทศกานากระทรวงอาหารและการเกษตรได้จัดตั้งฟาร์มสาธิตชุมชนกว่า 1,242 แห่งที่แสดงเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ

ในเคนยาฟาร์มสาธิตใน Meruกำลังสอนผู้หญิงทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงการปลูกพืชเช่นหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วเพื่อให้ดินปกคลุมตามฤดูกาลเพื่อปกป้องที่ดินเปล่า ขั้นตอนประเภทนี้ช่วยปรับปรุงผลผลิตของพืชผลเพิ่มผลผลิต ตลอดจนผลกำไรและความมั่นคงทางอาหาร

เกษตรกรสามารถดูวิธีการปฏิบัติในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ฤดูกาลหนึ่งไปอีกฤดูกาลจนถึงระยะเวลาหลายปี จากนั้นพวกเขาจะสามารถนำไปใช้ในฟาร์มของตนเองได้ ในเคนยากว่า 10,000 รายจากเกษตรกรกว่า7 ล้านคนได้นำแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้

จีนได้เปิดตัวศูนย์สาธิต 23 แห่งทั่วแอฟริกาโดยมีเป้าหมายในการยกระดับการทำฟาร์มของแอฟริกาโดยส่งต่อความสำเร็จด้านการเกษตร

แต่จีนไม่ได้อยู่คนเดียว บริษัทที่มุ่งเน้นการเกษตร เช่น Amiran Kenya ได้ใช้ไซต์สาธิตเพื่อแสดงเทคโนโลยีที่พวกเขาขาย เป้าหมายของพวกเขาคือการพิสูจน์ให้เกษตรกรเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้ผลจริงและสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงผลผลิตและสร้างรายได้ ชุดอุปกรณ์ของพวกเขามีระบบการให้น้ำแบบหยดตามแรงโน้มถ่วงที่ใช้งานง่าย ถังเก็บน้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นทั้งหมด มีเรื่องราวความสำเร็จในไม่ช้าจากเกษตรกรที่ซื้อสิ่งเหล่านี้และสิ่งนี้ช่วยกระจายข่าว

องค์กรพัฒนาเอกชนยังใช้ฟาร์มสาธิต ตัวอย่างเช่นการพัฒนาด้านการทำสวน ในเคนยาใช้ ฟาร์มสาธิตเป็นห้องเรียนเพื่อแสดงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

หนึ่งในความคิดริเริ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอฟริกา นั่นคือดินที่เสื่อมโทรม พันธมิตรเพื่อการปฏิวัติเขียวในแอฟริกาได้จัดตั้งสวนสาธิตกว่า 155,000 แห่งเพื่อจัดแสดงหลักปฏิบัติด้านสุขภาพดินที่ดีที่สุดใน 13 ประเทศ เกษตรกรที่ใช้แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสองเท่า และในบางกรณีผลผลิตพืชของพวกเขาเพิ่มขึ้นสามเท่า

ต้องทำมากกว่านี้

ความจำเป็นสำหรับฟาร์มสาธิตไม่สามารถเน้นย้ำมากเกินไป – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา ความท้าทายต่างๆ เช่นภัยแล้งดินเสื่อมโทรมและผลผลิต พืชต่ำ ยังคงมีอยู่และคุกคามการดำรงชีวิตของผู้คนนับล้าน

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญคือเงินทุน การจัดตั้งฟาร์มสาธิตเพื่อทดลองเทคโนโลยีใหม่หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นต้องใช้เงินทุน เวลา และความพยายามอย่างมาก

โชคดีที่มีหน่วยงานให้ทุนหลายแห่ง รวมทั้งรัฐบาลที่สนับสนุนฟาร์มสาธิต ตัวอย่างเช่น มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ให้ทุนแก่พันธมิตรเพื่อการปฏิวัติเขียวในโครงการริเริ่มด้านสุขภาพดินของแอฟริกา กระทรวงเกษตรในกานาได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ทุนสนับสนุนแก่ฟาร์มสาธิต 1,242 แห่ง

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์